ขออภัยในความไม่สะดวก
ขณะนี้เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  และเว็บไซด์ประจำหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.ect.go.th หรือติดต่อสำนักงานประจำจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ทางโทรศัพท์